RullRundt.com
RULLRUNDT.COM
 
 
Blodsporprøve 30. august -14
Arrangør Narvik Trekk- og brukshundklubb
Dommer: Halvor Størmer
Dommerens kommentar:
Ekvipasjen utfører et meget godt sporarbeid :-)

UTMERKET
MEGET GODT
GODT/GODKJENT
BRUKBART
IKKE GODKJENT
Sporstart
 
x
 


Tempo
 
 
x


Tapsarbeid

x
 


Konsentrasjon og vilje
x
 


 
Arbeidsmåte
x
 
 


Helhetsinntrykk

x


 
 
Premie/poengsum
1

Tildeles HP


 
 
 
Blodsporprøve 8. juni-2013
Arrangør Narvik Trekk- og brukshundklubb
Dommer: Frank Olsen, Steigen
Dommerens kommentar:
Hunden starter godt. Går rolig og fint nesten frem til sårleie. Hunden går parallelt med spor og går fint.
Fører avbryter prøven.

UTMERKET
MEGET GODT
GODT/GODKJENT
BRUKBART
IKKE GODKJENT
Sporstart
 

X


Tempo
X
Tapsarbeid


X


Konsentrasjon og vilje
X
Arbeidsmåte


X


Helhetsinntrykk
X
 
Premie/poengsum
0

Tildeles HP


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dommerens kommentar:
 

UTMERKET
MEGET GODT
GODT/GODKJENT
BRUKBART
IKKE GODKJENT
Sporstart
 

X


Tempo
X
Tapsarbeid


X


Konsentrasjon og vilje
X
Arbeidsmåte


X


Helhetsinntrykk
X
Premie/poengsum
0
Tildeles HP