RullRundt.com
RULLRUNDT.COM
 
 
Torsdag 27. august : Bevegelig blodsporprøve i Håkvikdalen: 1. premie med HP
Arrangør: Bjerkvik Hundeklubb . Dommer: Halvor Størmer

Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
 
xTempo
x
 Tapsarbeid
 
xKonsentrasjon og vilje
 
x
x


Arbeidsmåte
 
 Helhetsinntrykk
 
xDommerens kommentarer: God ekvipasje. Hunden sporer rolig og konsentrert.
Går ut på ferske dyrespor, og bruker litt tid på å utrede dette. Finner tilbake til blodsporet og fullfører.
Prøvetid: 28 minutter
 
Lørdag 22. august: Ordinær blodsporprøve på Øse: 1. premie
Arrangør: Bjerkvik Hundeklubb. Dommer: Svein Kristensen

Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
 
xTempo
 
xTapsarbeid
 
xKonsentrasjon og vilje
 
xArbeidsmåte
 
xHelhetsinntrykk
 
xDommerens kommentarer: Ekvipasjen brukte en del tid på å utrede ferske spor etter elg.
Arbeidet seg meget godt tilbake på sporet. finner sporslutt etter 32 minutter.
 
Søndag 15. august -09: Bevegelig blodsporprøve på Senja: 3. premie
Arrangør: Tranøybotn Jeger og Fisk. Dommer: Odd-M Magnussen

Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
 
 
x


Tempo
 
x

 

Tapsarbeid
 
 

x

Konsentrasjon og vilje
 
 
x


Arbeidsmåte
 
 

x

Helhetsinntrykk
 
 

x

Dommerens kommentarer:
Fikk problemer i vinkel og gikk på ferskspor, men ble kalt tilbake av dommer.
 
 
Søndag 14.09.08: Bevegelig blodsporprøve i Steigen: 1. premie!
Arrangør: Nordland Dachshundklubb. Dommer: Svein Kåre Kristiansen

Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
 
xTempo
x
 Tapsarbeid
 
xKonsentrasjon og vilje
x
 Arbeidsmåte
x
 Helhetsinntrykk
x
 Dommerens kommentarer:
Sporer hele sporet uten anmerkninger. Samarbeid fører/hund meget bra. Finner sporslutt etter 20 minutter.
 


 
Lørdag 13.09.08: Bevegelig blodsporprøve i Steigen: 2. premie.
Arrangør: Nordland Dachshundklubb. Dommer: Svein Kåre Kristiansen

Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
 
x
 


Tempo
 
x
 


Tapsarbeid

 
x


Konsentrasjon og vilje

 
x


Arbeidsmåte

 
x


Helhetsintrykk

 
x


Dommerens kommentarer:
Hunden tar an sporet i et meget behagelig tempo. Sporer frem til blodopphold i to rettstrekker, runderer, kommer inn og sporer til midt på tredje rettstrekke og går ut. Dommer kaller tilbake og hunden utreder og finner sporet og sporer frem til sporslutt etter 25 minutter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag  : Bevegelig blodsporprøve i
Arrangør: . Dommer:

Utmerket
Meget godt
Godt/Godkjent
Brukbart
Ikke godkjent
Sporstart
 
 Tempo
 
 Tapsarbeid
 
 Konsentrasjon og vilje
 
 Arbeidsmåte
 
 Helhetsinntrykk
 
 Dommerens kommentarer: